Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Γίνομαι κυβιστής ζωγράφος

Η φαντασία της γεωμετρίας (Πασχάλης, Οδυσσέας. Νίκος Ν.)


Πολύχρωμη Γεωμετρία (Γιάννης- Νικόλας)

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

Πολυτεχνείο: τότε, τώρα, πάντα


Στοίχιση  στο  κέντρο